83 – Helvi Salminen

Vastuullinen ja innovatiivinen Vantaa

Vantaan talous on saatu vakiintumaan, ja vastuullisesti ja innovatiivisesti toimien Vantaa on pystynyt tarjoamaan asukkailleen tärkeät palvelut kustannustehokkaasti. Opetusryhmien koot ovat pysyneet kurissa eikä kouluissa ole jouduttu henkilökunnan lomautuksiin. Oppilaille on hankittu käyttöön tabletit, mikä mahdollistaa näiden välineiden käytön niillekin joilla ei ole kotona siihen mahdollisuutta. Kehärata, asuntorakentaminen ja Aviapoliksen kehittäminen ovat näkyviä esimerkkejä myönteisestä kehityksestä.

Tulevalla vaalikaudella haasteita riittää kuntapäättäjille. Uudis- ja korjausrakentamisen laatu sekä talotekniikan oikeat käyttötavat pitää varmistaa ettei kenenkään tarvitse kärsiä monia julkisia rakennuksia piinaavista sisäilmaongelmista. Riittävällä kielikoulutuksella on tuettava  maahanmuuttajien kotoutumista. Tarjotaan nuorille koulutuspaikka tai työtä, ja huolehditaan ikäihmisten riittävistä palveluista. Ja varmistetaan että uudessa sote-maailmassa vantaalaisten palvelut säilyvät ja kehittyvät asukkaiden tarpeita vastaavasti.

Vantaan kaupungin asiat ova tulleet päättyvän vaalikauden aikana tutuksi monesta eri näkökulmasta monikulttuurisuusasiain neuvottelukunnassa, opetuslautakunnassa sekä pari vuotta kaupunginhallituksen varajäsenenä toimiessa. Tätä asiantuntemusta sekä työelämässä ja ammattiyhdistystoiminnassa hankittua monipuolista kokemusta haluan jatkossakin hyödyntää kotikaupunkini kehittämisessä.

Nykyinen yhteiskunta lokeroi meidät erillisiin elinpiireihin, ja tämä eriytyminen voi estää näkemästä ja ymmärtämästä asioita omien ympyröiden ulkopuolelta. Siksi on tärkeää, että päättäjien joukossa on eri ikäisiä, eri kokemustaustalla olevia ihmisiä – ja tietysti molempia sukupuolia.

Vaalikoneet

Helsingin Sanomien vaalikone

Ylen vaalikone

Vantaan Sanomien vaalikone